Barnehagen ble etablert i 1988.
Huset er opprinnelig et vanlig bolighus, med
blomster og eplehage, og ripsbærbusker i hagen.

Eiendommen er i senere år totalrenovert, og bygget ut.
Huset har nå et funksjonelt og estetisk interiør, med
lyse og luftige rom som gir gode muligheter for bevegelse.
Uteplassen er kupert, med busker og trær, og tilrettelagt
for ulike typer uteaktiviteter for barna.

Huset gir rom for 37 barn i aldersgruppen 2 ½ til 6 år.
Alle barna er i samme avdeling. Dette gir viktige fordeler.
I slike aldersblandede grupper, finner barna ofte sin
sosiale plass på tvers av alder. De yngste lærer av de
eldste, og de eldste tar ofte initiativet til å hjelpe de yngste
på en god måte, noe de selv profiterer på.