image
image
Dagsrytme
kl. 7.30:
Barnehagen åpner.

Etter hvert som barna kommer, setter de i gang med aktiviteter de selv ønsker, enten alene eller i grupper. Lærere og assistenter viser oppgaver og hjelper de som trenger det.

I barnekjøkkenet står et fat med frukt eller grønnsaker på et bord, hvor barna kan sette seg ned og forsyne seg når de ønsker. Enkelte ganger ønsker barna å spise frokost når de kommer i barnehagen om morgenen. Da tar de med matpakke og setter seg ned ved dette bordet. 

kl. 11.00:
Vi setter på klassisk musikk. Da vet barna at de må rydde, og gjøre seg klar til samlingsstunden. Etterhvert som de er ferdige med ryddingen, setter de seg i den gruppen de tilhører, -de yngste og eldste i hver sin gruppe.

I samlingsstunden kan pedagogen fortelle eller demonstrere noe aktuelt, eller det er høytlesing, sanger og sangleker, rytmikk eller rim og regler. På fredager har barna med seg noe hjemmefra som de får vise og fortelle om til de andre barna i samlingen.kl. 11.30:
Lunsj. Barna har matpakke med hjemmefra. Melk blir servert i barnehagen. En fast dag i uken lager barna smørelunsj. Innimellom lages det varm mat. Barna får gjøre så mye som mulig selv når det gjelder tilberedning av maten.

Etter hvert som barna er ferdige å spise, rydder de etter seg, kler på seg og går ut til utelek.

kl. 14.30:
Alle går inn. Om ettermiddagen er barna i aktivitet med det de ønsker, enten alene eller i grupper.

kl. 16.30:
Barnehagen stenger.