image
image
image
Aktivitetene: Det forberedte miljøet
I montessoribarnehagen skal det være aktiviteter for alle interesseområder. Barn er hele tiden i utvikling og endring, og barnehagemiljøet må derfor forberedes slik at det svarer til deres behov.

Her kan det f.eks finnes aktiviteter som trener logisk og matematisk tenkning, formingsmateriell, praktiske oppgaver, materiell som trener opp lesing og skriving, samt alle sanser som syn, hørsel, lukt, smak. Fra tid til annen tilrettelegges enkle fysikk -og botanikkøvelser. Aktivitetene er gjennomtenkt. Alt er logisk bygd opp, og går fra lett til vanskelig, fra konkret til abstrakt. Dette gjør at barnet lettere forstår, og kan klare oppgaver som det ellers ikke ville ha klart.

Besøker vi montessoribarnehager i andre deler av verden, vil vi kjenne igjen mye av dette materiellet. De praktiske aktivitetene, som er hentet fra barnets hverdag, vil imidlertid variere i ulike kulturer. I vår kultur får barnet for eksempel lære å vaske gulv, pusse vinduer, lage mat eller stelle grønne planter, som de ser voksne gjør. Barnet lærer også å vaske hender, bruke serviett ved bordet, å be om å få sende maten, eller å sette stoler fra seg ved bordet uten å slamre. Materiellet skal se ordentlig og innbydende ut. Når omgivelsene ser ordentlige ut, vil barna også lettere ta vare på miljøet. Barn elsker både å ta vare på seg selv, og stelle rundt seg, bare de får mulighet til det.