image
image
Foreldresamarbeid
Barnehagen har to representanter i samarbeidsutvalget. De er verdifulle bidragsytere til barnehagen på mange måter, og et godt bindeledd mellom barnehage og foreldre.

Åpne kvelder:
Hvert halvår arrangeres åpne kvelder: Da inviteres foreldre til å komme inn en times tid i barnehagen, og barnet får vise foreldrene hva det kan, og holder på med. Dette er populære arrangement både for barn og foreldre.

Foreldrebesøk
Foreldre blir oppmuntret til å komme på besøk i barnehagen for å se hvordan barnet deres har det. For oss er det viktig at disse besøkene ikke virker forstyrrende inn på barnas aktiviteter. Erfaringsmessig får foreldrene den beste informasjonen om hvordan barnet deres har det i barnehagen om de bare er ”flue på veggen”, -sitter på en stol og observerer en times tid. Vi tar gjerne en samtale etter slike observasjoner, om det er ønskelig.

Foreldremøte blir holdt en gang pr. halvår.Foreldresamtaler settes opp slik at alle blir nådd med nødvendig informasjon i løpet av et år. Det er viktig å ta hensyn til foreldres aktuelle behov. Noen har behov for flere samtaler enn andre.