image
image
Hva er montessori
Montessoripedagogikken er en alternativ pedagogisk metode. Opphavskvinnen til denne pedagogikken het Maria Montessori (1870 til 1952), og var Italias første kvinnelige lege.

Under sin praksis som lege på et psykiatrisk sykehus i 1898, fikk hun særlig interesse for en gruppe utviklingshemmede barn. Hun mente at disse barna heller trengte opplæring enn medisinsk behandling, og fikk tillatelse til å sette i gang et undervisningsopplegg for dem. Etter to år, viste dette prosjektet forbløffende gode resultater.

I 1907 startet hun et nytt prosjekt, denne gangen barnehage
for 50-60 barn, i et av Romas slumstrøk. Nå begynte den pedagogiske metoden hennes å ta form. Resultatene hun kunne vise til var oppsiktsvekkende. Metoden ble på kort tid kjent over store deler av Europa og USA, og ble stadig mer populær i undervisningen av normaltfungerende barn, i alle samfunnslag. På slutten av 1920-tallet var montessoribarnehager og –skoler etablert i fem verdensdeler.

Hvorfor vakte denne metoden oppsikt
og ble så populær ute i verden?
Montessori satte fremfor alt fokus på barnets behov, interesser og utviklingsmuligheter, for å kunne gi barna de aktivitetene de hadde behov for. Hun var ikke bundet opp til noen pedagogisk teori . Hun hadde heller ingen sterke meninger om hva barnet skulle eller burde lære.

Hennes viktigste utgangspunkt var å se, lytte og forstå barnet, og deretter lage aktiviteter som skulle være et svar på det hun hadde observert. Barnehagedagene ble utfordrende, spennende og utviklende for disse barna. Utenforstående som besøkte disse barnehagene registrerte også at barna var mer selvstendige enn vanlig, og tryggere i sosiale situasjoner.