image
Målsettingen vår
Barn er nysgjerrige. De ønsker å se, utforske og forstå, og de vil gjøre det selv. Denne nysgjerrigheten er en urkraft som naturen har nedlagt i alle barn.Til alle tider har foreldre kunnet registrere denne kraften hos barnet sitt. Montessoribarnehagen ønsker å stimulere og videreutvikle denne urkraften.

Målsettingen vår er å hjelpe hvert enkelt barn til å utvikle sine potensialer fullt ut, og på en slik måte at de utvikler seg til harmoniske mennesker.