image
image
image
image
image
Metoden
Vi voksne gjør ting raskt. Mye raskere enn barnet. Vi må ta hensyn til dette når en ny oppgave blir presentert for barnet. Alt blir vist langsomt, og på en slik måte at barnet lett skal forstå. Hvis aktiviteten fenger, får barnet overta og holde på så lenge det ønsker. Når et barn lærer seg noe nytt og spennende, kan de enkelte ganger være dypt konsentrert. I slike tilfeller passer vi på at ingen går bort til dette barnet og snakker eller forstyrrer direkte. Det kan derimot godt være bakgrunnslarm i rommet uten at barnet lar seg forstyrre.

Når barnet er ferdig med aktiviteten, lærer barnet å legge materiellet på plass , slik at også andre lett kan finne det.

”Hjelp meg å gjøre det selv”, er et sitat etter Maria Montessori som ofte blir referert til når vi snakker om metoden. Det er viktig å la barnet få overta så fort som mulig selv, og la det være i fred til å prøve og feile seg fram på egen hånd, men være tilgjengelige og hjelpe dem hvis de trenger det.

Montessorimetoden viser oss at:

  • Barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg, når oppgaven føles interessant.

  • Barn som lærer noe de har interesse av , gjentar på eget initiativ øvelsen mange ganger.

  • Den dype konsentrasjonen og de gjentatte øvelsene, ser ikke ut til å gjøre barnet sliten, tvert imot.

  • Når oppgavene bevisst tilpasses barnets utviklingstrinn, kan innlæringen gå forbausende lett

  • Barns spontane lyst til å lære generelt øker når barnet selv får bestemme ut fra sin interesse.