image
Montessori pedagogikken

Montessori viste respekt for barn og deres potensialer, ved å se hvert barn og møte hver enkelt der han eller hun var i sin utvikling. Montessori fant også at interesseforandringer følger et mønster som er gjenkjennelig hos alle barn i førskolealderen: -fra tidlig iver etter å lære seg å gå, snakke eller spise selv, til interesse for tall og bokstaver, osv. Hun kalte disse periodene for sensitive perioder i utviklingen. Barnet er da særlig interessert i å lære seg visse typer ferdigheter.

Barn trenger frihet for å utvikle seg på en god måte. Dette går som en rød tråd gjennom hele montessoriopplegget. For at barnet skal nyte godt av denne friheten og vokse på den, må det være noen enkle kjøreregler for barnet, som gjør tilværelsen trygg og forutsigelig.

Barn streber etter å klare seg selv. Alt er tilrettelagt for at det skal få lov å gjøre så mye som mulig selv, men med hjelp fra voksne bare der de trenger det. Målet er at barnet skal oppleve glede og stolthet over egen mestring.