image
image
image
image
Utflukter
Hvert år blir det arrangert flere utflukter både ute i naturen og til kulturelle arrangementer. Vi legger opp turene i aldersblandete grupper. Vi følger hvert barns interesser for å gi barna størst mulig glede av innholdet på utfluktene.

Her er noen av de stedene utfluktene går til i løpet av året:

Barnas Hus
Barnas Hus er Bergen kommunes barnekultursenter og en del av kommunens barnekulturpolitikk. De samarbeider med byens kunst- og kulturliv for å utvikle kulturprogrammmer for barn i skoler og barnehager, samt for barnefamilien.
Vi drar på ulike arrangementer som blir holdt innen både arkitektur, dans, drama, musikk, teater, verksted og visuell kunst.

Fana Bibliotek:

Vårt lokale bibliotek på Nesttun  holder  arrangement som barnehagene i nærmiljøet kan delta på. Dette er et tilbud vi benytter oss mye av. Programmet er variert, det kan være eventyrstund, musikkstund, fortellerstund eller dukketeater.

Temabaserte utflukter
Bergen har mange museum og ”Vil Vite Senteret” som tilrettelegger aktiviteter for barn. I løpet av barnehageåret går vi gjennom ulike emner i barnehagen, som for eksempel været, resirkulering eller komponister som Harald Sæverud. Vi tilrettelegger deretter utflukter til steder som omhandler disse konkrete emnene. Vi har alltid et forarbeid før vi drar på en slik utflukt. Vi bruker samlingsstundene til å formidle og ha diskusjoner med barna. Det blir også tilrettelagt praktiske oppgaver som barna kan gjøre i løpet av barnehagedagen. Det kan for eksempel være at vi lager en miljøstasjon for ulike produkter som barna kan resirkulere for deretter å gå til en av BIR sine miljøstasjoner og levere avfallet.

Ut i naturen.
Vi har friluftsliv som et av våre satsningsområder. På turene lager vi hinderløyer, lager tauverk, klatrer i trær og har ulike fysiske aktiviteter. Barnehagen har sin egen lavvo som ofte er med på turene. Barna lærer å sette den opp og lavvoen er et fint samlingspunkt for matlaging og matstunder. Barna skal få oppleve gleden ved å tilberede mat ute i naturen og ikke minst nyte maten i det fri. Vi bruker nærområdene som Stendafjellet og Melkeviken samt Løvstakken på mange av utfluktene våre. Barna skal også være involvert i prosessen før turen starter. De er med å lage pakkeliste for sine egne sekker  og barnehagen sine sekker.

Avslutningstur
Hver forsommer arrangerer vi en avslutningstur med overnatting for de barna som skal begynne på skolen. For mange blir dette den første turen uten foreldre, men vi har bare hatt gode erfaringer. Barna vokser mye på disse turene. De får være med å tenke ut hva de trenger å pakke til turen og det å være på tur med venner og andre voksne uten foreldre.